.

فیلم معرفی شهر طبس

title of page
منوي اصلي

.:: لطفاً از مرورگر موزيلا استفاده نمائيد ::.آموزش بازی های پرورشی

قائم بوشک :  

اهداف بازی : پرورش اعتماد در كودكان به هنگام تنهایی ، زايل كردن ترس در تاریکی ، تقويت جسمانی

تعداد بازيكنان : 5 الی 10 نفر

سن بازيكنان : 6 ساله به بالا

ابزار : ندارد

محوطه بازی : مكانی مانند كوچه باغ . حتی اتاق های ساختمان

شروع بازی : بچه های دواطلب بازی ، ترجيحاً در تاريکی عصر ، در محوطه كه دارای كمينگاه و درخت و كنج و غيره …. جهت قايم شدن باشد دور هم جمع شده و به قيد قرعه ، مانند سنگ انداختن ، يا شير و خط يکی را به عنوان شروع كننده بازی انتخاب می كنند .

شروع كننده در محلی كه توسط همه بازيكنان مشخص می شوند ، روی ديوار يا روی تنه درخت پشت به بچه ها ايستاده و چشمانش را مي بندد و با كف دست چشمان خود را می گيرد تا جایی را نبيند و بنابر قرار داد مثلاً از1 تا 20 میشمارد تا ساير بازيكنان در اين فرصت خود را مخفی كنند .

سپس می گويد : قايم شدين ؟ بيام يا نه ؟ چنانچه جوابی نشنيد به اين مفهوم است كه همه قايم شده اند و شروع به جستجو می كند و هر كدام را كه پيدا كند بايد دست به همان بازيكن بزند تا او را بسوزاند و اگر نتواند كسی را بسوزاند آن شخص جايش را با شروع كننده بازی عوض می كند و باز بازی از اول شروع می شود . لازم به ذكر است موقعی كه بازيكن به جستجوی سايرين مشغول است ، بازيكن ديگر سريعاً خود را به محلی كه روی ديوار علامت زده اند می رسانند و با كف دست خود محل مورد نظر را لمس می كنند و با گفتن كلمه « جور » برنده شدن خود را اعلام می كند . قديمی ترين نام اين بازی شرماسک است كه قدمت هفتصد ساله دارد . در بعضی مناطق اين بازی توسط بزرگسالان نيز اجرا می شود .

شکل های زیبا برای تزیین سایت و وبلاگ ها

 هفت سنگ بازی :

اهداف کلی : ایجاد روحیه همکاری ، تقویت و مهارت در نشانه گیری و بهبود سرعت .

اهداف جزیی : پرورش روحیه ایثار، ایجاد رقابت سالم و تمرکز حواس

تعداد بازیکن : 4 الی 16 نفر

سن بازیکنان : 6 الی 15 ساله

ابزار لازم : یک عدد توپ تنیس

محوطه بازی : جایی مانند حیاط مدرسه

شرح بازی : افراد به دو گروه مساوی تقسیم شده و هر کدام یکی از بازیکنان خود را به عنوان سردسته و
رهبر برمی گزینند . یک گروه در فاصله ی معینی از محل هفت سنگ که روی هم چیده شده اند قرار می گیرند تا به نوبت با توپ تنیس سنگها را مورد هدف قرار داده و بزنند . گروه دوم نیز در پشت هفت سنگ منتظر نتیجه اند تا هرگاه توپ پرتاب شده توسط گروه اول به هفت سنگ برخورد نکرد ، فوراً جایشان را با آن گروه عوض کنند . ولی اگر برخورد کرد و آرایش آنها را برهم زد ، توپ را بردارند و با پاسکاری و هدف گیری سعی کنند نفرات گروه اول را با توپ بزنند که اگر اصابت کند ، از دور بازی اخراج می شود . همچنین نفرات گروه اول در هر فرصتی که به دست آورند به سراغ سنگها می روند تا انها را روی هم بچینند و یک امتیاز بگیرند و مشخص است که برای انجام چنین کاری ، یکی از دوستان بایستی خود را به خطر انداخته و یارش را در مقابل ضربات توپ پوشش دهد و چنانچه اگر باز هم مورد ضرب توپ قرار گرفت و از بازی اخراج شود ، دیگری کار را به اتمام می رساند ولی اگر دیگر بازیکنی نمانده باشد ، بازی تمام و در دور بعدی جای و نقش گروه ها عوض می شود . در پایان ، گروهی که زودتر 7 امتیز را کسب نماید برنده است .

نکات : این بازی در شکل دیگری با شرایط فوق درون یک دایره ی بزرگ اجرا می شود در مرکز همین دایره
دایره ای کوچیکتر که محل چیدن هفت سنگ است رسم شده است همه بازیکنان در خارج از دوایر هستند بعد از برخورد توپ گروه اول و ریختن آنها یکی از افراد گروه دوم تمام اعضای گروه اول را در داخل دایره تعقیب میکند تا آنها را با دست بزند و مانع از چیدن سنگ ها روی هم شود و هر گاه خسته شد نفر بعدی مسئولیت تعقیب را به عهده می گیرد .

نتیجه بازی : این بازی دسته جمعی است پس رشد اجتماعی و طبیعی کودک را فراهم و سرعت انجام و
عکس العمل هایش را بالا می برد . ضمناً با مفاهیمی نظیر رهبری ، همکاری ، شکست ، پیروزی آشنا می شود .

شکل های زیبا برای تزیین سایت و وبلاگ هاوسطی : ( وسط بازی )

اهداف کلی : ایثار و از خود گذشتگی ، دقت در سرعت عمل ، هوشیاری و همیاری ، تقویت روحیه تعاون .

اهداف جزیی : انعطاف پذیری بدن ، ایجاد هماهنگی بین اعضا و اعصاب و دقت در نشانه گیری .

تعداد بازیکن : 8 الی 40 نفر .

سن بازیکنان : 9 الی 15 ساله .

ابزار لازم : یک توپ .

محوطه بازی : 15 × 10 متر .

شرح بازی : بازیکنان یا دانش آموزان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند و به قید قرعه یا شیر و خط یکی از گروه ها در وسط محوطه بازی می ماند و گروه دیگر، در دو قسمت ، به طرفین عرضی محوطه ی بازی روانه می شوند .شروع بازی با پرتاب توپ به وسیله یکی از بازیکنان گروه کناری آغاز می شود . گروه کناری سعی بر این دارد که با نشانه رفتن و زدن افراد گروه وسطی باعث سوختن و اخراج آنها بشوند .تلاش گروه داخلی هم بر این است که با حرکات سریع از اصابت توپ در امان بمانند و چنانچه اگر یار سوخته داشته باشند با ایثار و گرفتن توپ در فضا ، که یک امتیاز محسوب می شود ، او را به بازی برگردانند . حال شاید به این مرحله از بازی رسیده باشیم که تنها یک نفر از گروه وسطی ، در داخل میدان بازی باشد که اگر تا 10 شماره پرتاب نتوانند او را هدف گیری بکنند و بزنند ، تمامی یاران سوخته ی گروهش را احیا کرده ، و همگی در وسط میدان باقی مانده و بازی را ادامه خواهند داد .

گاهاً با در نظر گرفتن موقعیت وسطی ها ، به جای نشانه گیری و زدن حریف وسطی ، توپ را برای فریب
و شیرینکاری هم که شده به دوستان مقابل پاسکاری می کنند تا آنها حسابشان را برسند .

 مقررات بازی :

اگر تمامی بازیکنان وسطی در محدوده ی میدان باشند هر توپ گرفته شده به عنوان یک امتیاز ذخیره ضد اخراجی محسوب می شود و اخراجی و اخراج ها را به تأخیر می اندازد . گرفتن توپ پس از برخورد با زمین موجب سوختن بازیکن است .

نکات : گونه دیگری از این بازی به وسطی دایره ای موسوم است با این تفاوت که زمین بازی به شکل دایره است که بازیکنان وسطی در داخل آن و گروه کناری در روی محیط آن با فاصله های مساوی قرار می گیرند .با شروع بازی مربی یا معلم ورزش با ساعت وقت گرفته و بازیکنان کناره نفرات گروه وسطی را نشانه می گیرند تا اینکه همه از زمین بازی اخراج شوند . در دور بعدی جای دو گروه عوض می شود و باز با شروع بازی مربی یا معلم ورزش با ساعت وقت می گیرد . برنده گروهی است که در مدت زمان کوتاهی ، بازیکنان گروه وسطی را زده و بازی را زودتر تمام کرده باشند . بهتر است ابعاد زمین بازی با سن و سال بازیکنان مناسب داشته باشد ( طوری نباشد که توپ پرتاب شده به سوی میدان نرسد و بالعکس ) .

نتیجه بازی : در این بازی بازیکن با گرفتن توپ در هوا و احیای یار سوخته روحیه ایثار خود را ، و با نشانه گرفتن و پرتاب توپ به سوی حریف وسطی و فرار از مقابل توپ ها ، دقت و سرعت انجام عمل ها و عکس العمل ها را تقویت کرده و با پاسکاری است که کودک برای همکاری های زندگی فردا آماده می شود .

شکل های زیبا برای تزیین سایت و وبلاگ ها

طناب کشی : 

اهداف کلی : رشد اجتماعی کودک ، پرورش ماهیچه ها ، افزایش نیروی استقامت .

اهداف جزیی : ایجاد زمینه برای تلاش و رقابت سالم .

تعداد بازیکن : 6 الی 8 نفر .

سن بازیکنان : 7 الی 13 ساله .

ابزار لازم : یک رشته طناب به طول 3 متر و یک قطعه گچ .

محوطه بازی : هوای آزاد .

شرح بازی : در این بازی کودکان هم سن و سال ، به دو گروه مساوی تقسیم می شوند و به صورت دو گروه ستونی روبروی هم قرار می گیرند ( بهتر است نفرات اول قدری قوی تر باشند ) .

خط وسط به وسیله گچ مشخص می شود . دو گروه از طناب می گیرند و با سوت مربی یا معلم ورزش شروع به کشیدن طناب به طرف خود می کنند . در این بازی گروهی برنده می باشد که طناب را آنقدر کشیده باشند که نفر اول گروه مقابل ، از خط وسط گذشته باشد .

نکات : این بازی به شکل دیگری که فقط نیم متر طناب لازم است و فقط نفرات اول از آن می گیرند و می کشند و بقیه بازیکنان هر گروه ، پشتا پشت ، از کمر یکدیگر می گیرند اجرا می گردد . این بازی فعلاً در اکثر مدارس ایران در ساعات ورزش و زنگ تفریح انجام می پذیرد .

نتیجه بازی : در این بازی افراد گروه به دنبال کسب موفقیت همکاری و همیاری بیشتری از خود نشان می دهند که در رشد شخصیت کودک مؤثر می باشد . این بازی پایداری و استقامت کودکان را در برابر ناملایمات زندگی آینده افزایش می دهد .

شکل های زیبا برای تزیین سایت و وبلاگ ها

 نام بازی : لی لی ( گانیه )

اهداف کلی :  حفظ تعادل ، تقویت عضلات پا ، ایجاد هماهنگی بین دست و پا و چشم ها ، ایجاد روحیه فداکاری .

اهداف جزیی : افزایش ضربان قلب و در نتیجه بهبود جریان خون .

تعداد بازیکن : محدودیتی ندارد .

سن بازیکنان : 8 الی 15 ساله .

ابزار لازم : کفش مناسب ورزشی .

محوطه بازی : یک مربع 6 × 6 متر .

شرح بازی : ابتدا دو بازیکن به عنوان سرگروه تعیین می شوند و سایر بازیکنان را به طور مساوی تقسیم می کنند .به قید قرعه ( مانند شیر و خط ) گروهی داخل زمین بازی قرار می گیرند و گروه دیگر در بیرون زمین به عنوان مهاجم .

 بازی بدین ترتیب آغاز می شود که به پیشنهاد سرگروه مهاجم ، یکی از یاران با یک پا وارد زمین بازی می شود و به صورت لی لی به طرف بازیکنان داخل زمین حمله کرده و با دست آنها را لمس می کند . که موجب سوختن و خارج شدن آنها از داخل زمین بازی می شود . البته در این میان فردی که لی لی می رود سعی دارد با سرعت بیشتر و حفظ تعادل ، وضیفه اش را انجام دهد و بازیکنان داخل زمین نیز سعی بر این دارند که با فرار کردن ، از دسترس حریف مهاجم دور بمانند . حال چنانچه اگر بازیکن مهاجم خسته شده و پای دیگرش را نیز روی زمین بگذارد خواهد سوخت و بایستی نفر دیگری بنا به پیشنهاد سرگروه داخل زمین بیاید و رَوَند بازی را حفظ کند . این بازی تا لی لی رفتن آخرین نفر از گروه مهاجم ادامه می یابد چنانچه اگر توانسته باشند تمام بازیکنان داخل زمین را لمس کنند ، در دور بعدی جای دو گروه عوض می شود و آنها داخل زمین قرار می گیرند و گرنه در دور بعدی نیز به عنوان گروه مهاجم بازی خواهند کرد . هر بُرد یک امتیاز دارد و در آخر بازی ، هر کدام از گروه ها بتواند امتیازات خود را به حد نصاب براسند برنده بازی اعلام می گردد .

نکات : محوطه بازی را می توان به شکل دایره نیز خط کشی کرد . در بعضی مناطق بازی فوق با این چاشنی توأم است که بازیکنان داخل مین می توانند پای بالایی بازیکن مهاجم را به سطح زمین برسانند و از بازی برکنار کنند.

نتیجه بازی : این بازی نه تنها باعث تحرک و نشاط جسمی کودکان می شود ، بلکه موجب می گردد ، حس نیکی و از خود گذشگی در آنها به اوج برسد ، به طوری که ملاحظه می شود هر بازیکن سعی دارد خستگی لی لی را تحمل کند و تعدادی را از گروه مقابل لمس کند تا سایر بچه های گروهش کمتر خسته شوند و شانس بیشتری برای برنده شدن و نهایتاً داخل زمین قرار گرفتن داشته باشند که این موارد باعث افزایش سرعت و بهبود عمل ها و عکس العمل ها خواهد گردید که در مواقع ضروری در رابطه با کمک به دوستان و همکلاسی ها لازم به نظر می رسد .

شکل های زیبا برای تزیین سایت و وبلاگ ها

عمو زنجیرباف :

اهداف بازی : آموزش اصوات ، تقليد ، شناخت صداهای مختلف حيوانات .

تعداد بازيكن حداقل 10 نفر .

محوطه بازی : حياط مدرسه ، پشت بام .

شرح بازی : ابتدا دو نفر كه تقريباً از لحاظ نيروی جسمانی و قد و وزن يكسان و قدری بزرگتر از بقيه باشند
انتخاب می شوند ، يكی را به عنوان سر گروه و ديگری را عمو زنجير باف است .

اين دو بازيكن به دو سه رشته و زنجيره كه ساير بازيكنان ، با قلاب كردن دست های يكديگر درست كرده اند ، پيوسته و دايره وار كمان را تشكيل می دهند ، ابتدا سر گروه ، عمو زنجير باف را مورد خطاب قرار داده و سؤال و جوابهای را به صورت شعر رد و بدل می كنند . البته بقيه ی بچه ها سه گروه همراهی می كنند .

سر گروه بچه ها ( همراه با بچه ها ) .

عمو عمو زنجير باف … ؟ بله ….. ؟

زنجير منو بافتی … ؟ بله …… ؟

پشت كوه انداختی … ؟ بله ….. ؟

با با اومده …… ؟ چی چی اورده ؟

نخود و كشمش ؟ بخور بيار ….

با صدای چی ؟؟ با صدای گربه !!

تا عمو زنجير باف نام حيوانی را بر زبان آورد ، سه گروه همراه با ساير بازيگنان صدای حيوان مورد نظر را
در اورده و براه می افتاد و از زير دستهای قلاب شده عمو زنجير باف و نفر دوم می گذرند ، به جز همان نفر كه به صورت كت بسته پشت به بچه ها قرار می گيرد . سر گروه دوباره شعر را شروع می كند و عمو زنجير باف با نام حيوانی آن را تمام می كند و آنها از زير دست به هم داده نفری كه كت بسته پشت به بچه ها ايستاده و نفر سوم عبور می كنند ، در نتيجه نفر سوم نيز دستهايش پيچ خورده و پشت به بچه ها قرار می گيرد و خلاصه اين بازی را تا جایی انجام می دهند كه همه بچه ها غير از سر گروه و عمو زنجير باف كت بسته و پشت و رو شوند و به عبارتی زنجير بافته شود . در اين جا سر گروه و عمو زنجير باف مكالمه می كنند .

سرگروه :

عمو عمو زنجير باف ……… ؟ بله ………. ؟

زنجير من بافتي …… ؟ بله ……… ؟

محكم يا كه شله ؟ بافته شد .

بكش *** ؟؟

حال سر گروه از يک طرف و عمو زنجير باف از طرف ديگر ، با كشيدن بچه سعی می كنند كه زنجير را پاره كنند اما بچه ها با محكم گرفتن يكديگر مقاومت می كنند ، تا اينكه بالاخره زنجير از يک جايی پاره می شود دوباره بازيكنان از يكديگر جدا شده جريمه می شوند و بايستی هر كاری از سوی ساير بازيكنان به آنها محول می شود انجام دهند .

شکل های زیبا برای تزیین سایت و وبلاگ هانام بازی :  گرگم به هوا .

اهداف کلی : پرورش روحیه ایثار ، تعاون و نوعدوستی و استقامت .

اهداف جزیی : بهبود عمل ها و عکس العمل ها .

تعداد بازیکن : 10 الی 30 نفر .

سن بازیکنان : 7 الی 13 ساله .

ابزار لازم : ندارد .

محوطه بازی : 30 × 20 متر .

شرح بازی : ابتدا بازیکنان در محل بازی جمع می شوند و یکی از آنها به قید قرعه با عنوان گرگ معرفی می شود .او تلاش می کند سایر بازیکنان را که در محوطه بازی پراکنده هستند تعقیب و از پشت با دست لمس کند . البته بچه ها موقعی از دست گرگ در امان هستند که :

در جای بلندتری نسبت به گرگ بایستند ( گرگم به هوا ) .یا دو نفری ، دست یکدیگر را گرفته باشند ، یعنی هنگامی که یکی از آنها تحت تعقیب گرگ قرار گرفته و در گوشه ای از زمین به خطر افتاده، یکی از دوستانش می تواند با استقبال خطر به سویش برود و به او کمک کند ( برادر کمکم کن ) . پس چنانچه فردی توسط گرگ لمس و یا از خط محدوده خارج شد بنابر نظر مربی یا معلم ورزش یا برکنار می گردد و یا به جای گرگ انجام وظیفه می نماید و اگر دو بازیکن همواره در کنار هم باشند از سوی مربی اخطار می گیرند .

نکات : این بازی در بعضی جاها ، با تفاوت کمی به اجرا در می آید . بدین صورت که وقتی گرگ ، یکی از آنها را لمس کرد و یا زد ، آن بازیکن ، دستش را روی ناحیه لمس شده می گذارد و در معیت گرگ اصلی به شکار  سایرین می پردازد . در ادامه بازی است که بر تعداد گرگها افزوده می شود و بازی تا آخرین نفر ادامه می یابد و فردی که بتواند از این مهلکه جان سالم بدر ببرد ، برنده مسابقه است . برای شیرینی و جذابیت بازی می توان از چاشنی (استوپ و استارت ) در مواقع خطر استفاده کرده و با گفتن آن گرگ را مجبور به صبر و انحراف کنند .

نتیجه بازی : کودکان با انجام این بازی ، پی به مفهوم اتحاد و همبستگی برده و یاد می گیرند که چگونه در مقابل مکر و حیله دشمنان و بدخواهان تسلیم نشوند .

شکل های زیبا برای تزیین سایت و وبلاگ ها

نام بازی : گرگ و گله ( گرگ و بره )

اهداف کلی : استقامت و تقویت عضلات و پرورش روحیه نوعدوستی .

اهداف جزیی : بهبود و سرعت عکس العمل ها ، چابکی و چالاکی .

تعداد بازیکن : محدودیتی ندارد .

سن بازیکنان : 7 الی 13 ساله .

ابزار لازم : ندارد .

محوطه بازی : حداقل 20 × 20 متر ، ترجیحاً فضای باز مدرسه .

شرح بازی : در این بازی ، یک بازیکن به عنوان مادر بره ها و سایر بازیکنان به عنوان بره های گله معرفی می شوند و پس از قرعه کشی یکی از آنها به عنوان گرگ انتخاب می گردد . گرگ ، در گوشه ای می ایستد و مادر برای هر کدام از بچه هایش ، اسمی را پیشنهاد می کند که در این مورد می تواند از اسامی میوه ها استفاده نماید . در این حال شروع بازی از سوی مربی یا معلم ورزش اعلام می شود . گرگ جلو آمده و دستش را به منزله ی زدن درب خانه ای به حرکت در می آورد ( تق تق تق ) .

مادر بره ها : کیه ؟ چه می خواهی ؟

گرگ : خوردنی !

مادر بره ها : چه خوردنی !؟

گرگ : گلابی ....

بدین ترتیب گرگ ، نام میوه ای را می گوید و بازیکنی که به همان نام است ، پیش آمده ، دست گرگ را می زند و فرار می کند و گرگ به دنبال او . . . .

اگر گرگ بره را بگیرد ، آن بره یکی از اسیران گرگ محسوب خواهد شد و در نتیجه در کنار محوطه بازی
خواهد ایستاد و گرنه به جای خود برمی گردد . بازی با ذکر نام تمامی بره ها ادامه می یابد و وقتی به پایان رسید ، مادر با بره هایش پشت سر هم ایستاده ، لباس همدیگر را می گیرند . گرگ نیز با بره های اسیر همین کار را انجام می دهند . مادر به کمک بره هایش سعی در نجات بره های اسیر دارند و بره های اسیر هم صدا می خوانند : مادر مرا به گرگ نده !

مادر : نترس بچه نمی دهم .

با تکرار عبارت بالا ، مادر با بره های همراهش به این سوی و آن سوی می روند تا بره های اسیر را یکی
بعد از دیگری نجات دهند یعنی از دست گرگ پس بگیرند . در اینجا گرگ نه تنها مقاومت می کند بلکه در صدد شکار بره های دیگر است . بازی بدین ترتیب ادامه می یابد تا بره ها به یکی از آنها ( گرگ یا مادر

بره ها ) نصیب شوند .... و بازی خاتمه پیدا می کند .

نتیجه بازی : در این بازی ضمن تسریع در انجام کارها ، همکاری و نوعدوستی ، کسب تجارت دفاعی در بین کودکان درست مانند موقعی که می خواهند دوستان خود را از چنگال گرگ نجات دهند بیشر می شود و بالاتر از همه اینها ، محافظت از حریم خانه و خانواده را یاد می گیرند .

شکل های زیبا برای تزیین سایت و وبلاگ ها

نام بازی : گرگم و بره می برم

اهداف کلی : سرعت در انجام عمل ها و عکس العمل ها ، رشد جسمانی و اجتماعی .

اهداف جزیی : پیروی از حرکت سرگروه ، آشنایی با مفاهیم ستون ، ترتیب ، انضباط .

تعداد بازیکن : 8 الی 15 نفر .

سن بازیکنان : 7 الی 12 ساله .

ابزار لازم : ندارد .

محوطه بازی : مکانی مانند حیاط مدرسه .

شرح بازی : ابتدا بازیکنان ، دور هم جمع شده و از میان خود یکی را به عنوان گرگ و یکی را به عنوان گوسفند تعیین می کنند . بقیه به عنوان بره پشت سر گوسفند در حالی که دو دستی از کمر یکدیگر گرفته اند ، تشکیل یک ستون مرتب را می دهند . گرگ در مقابل گوسفند ، به طور روبرو ، ایستاده است . بازی با خواندن عبارت زیر ، تؤام با انجام حرکات موزون مربوط به عبارت اجرا می شود .

بره ها : ننه من گرسنمه ( هماهنگ و هم صدا )

گوسفند : صدا نکن ، گرگ اومده ( با حالت هیس )

گرگ : گرگم و بره می برم ( با دستهای باز )

گوسفند : تا جون دارم نمیذارم ( با زدن دست بر سینه )

گرگ : چنگال من تیزتره ( با پنجه کردن دست ها )

گوسفند : دنبه ی من لذیذتره ( با لرزاندن دستها )

گرگ : بابام میگه دنبه بیار ( با اشاره به پشت )

گوسفند : دنبه ندم چی می کنی ؟ ( با دستهای گره کرده )

گرگ : خورد و خمیرت می کنم ، دنبه به جونت می کنم

جست و خیز کنان جواب می دهد و حمله را شروع می کند ، در این حال گوسفند جان خود و بره هایش را در خطر می بیند ، دستهایش را به شکل صلیب باز کرده و با حرکت به چپ و راست که عنوان دفاع را دارد ، بدون اینکه گرگ را بگیرد از بره هایش محافظت می کند و می گوید : خونه ی خاله کدوم وره ؟؟

و همچنین تمامی بره ها برای حفظ ردیف ستون به تبعیت از او در حالی که پشتا پشت به این سوی و آن
سوی می روند جواب می دهند ، خونه ی خاله از این وره ، از این وره و از اون وره .... از اون وره ....
و گرگ همچنان سعی در گرفتن لااقل یکی از بره ها دارد ، و مشخص است بره ای که تنبلی کند و از ستون خارج شود ، با لمس دست گرگ ، به دام می افتد و اسیر می شود و در کنار محوطه بازی را تماشا می کند ، دوباره بازی با عبارت : ننه من گرسنمه شروع و تا اسیر شدن یکی از بره ها ادامه می یابد و همین طور بازی تکرار می شود تا تمامی بره ها اسیر شوند و یک دور بازی تمام شود ، در دور بعدی جای و نقش گرگ و گوسفند عوض می شود .

نکات : در بعضی مناطق ، اجرای این بازی به اشکال متفاوت صورت می گیرد ، مثلاً در مراغه بدین گونه است که گرگ فقط نفر آخر ستون را می تواند با دست لمس کند و بعد جای و نقش او و گرگ و گوسفند عوض می شود و یا در جایی دیگر ، بره ای که اسیر شد ، دوشادوش گرگ در شکار بره فعالیت می کند و خیلی موارد دیگر که گاهی با توجه به اقلیم های متفاوت ، اشعار مختلف نیز سروده شده است .

نتیجه بازی : این بازی کودکان را در مقابل دشمن مشترک ، متحد ساخته و نقش والدین را در حراست و امنیت خانه و خانواده ، به کودکان یاد می دهد .

چند پیشنهاد جهت استفاده بهینه از زنگ تفریح :

1. برگذاری كلاسهای آموزشی ضمن خدمت برای آموزگاران مقطع ابتدایی در زمينه ورزش .

2. اختصاص دادن بودجه كافی جهت تهيه وسايل ورزشی از سوی مسئولين زيربط .

3. استفاده از همكاری های اولياء دانش آموزان .

4. ايجاد حس رقابت در بچه ها با توجه به علايق و توانمندی هايشان .

5. بيان اهميت و نقش ورزش در زندگی برای دانش آموزان .

6. ساختن وسايل ساده  ورزشی با استفاده از خلاقيت بچه ها و همكاری اولياء آنان .

7. هدفمند جلوه دادن فعاليت ورزشی در دبستان .

8. اميدوار كردن دانش آموزان به ادامه فعاليت های ورزشی و ايجاد انگيزه لازم جهت كسب قهرمانی آنان .

9. بردن دانش آموزان به بازديد از رقابت های انجام شده در سالن های ورزشی .نوشته شده توسط پیشفر طبسیکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۲


مطالب پیشین

پیش فر طبس
نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان اروپا و آمریکای شمالی
آموزش گره زنی + دانلود
آموزش چند بازی پرورشی
چند نکته مهم در نحوه برخورد و ارتباط با دیگران
اوقات فراغت خود را با بازی جذاب پرسش و پاسخ سپری کنید + دانلود
پوسترهای مهدویت
لحظه هایی از دوران نوجوانی برخی شهدای والامقام
آموزش مصور طرز ساخت بره های شیطون و ناقلا با روزنامه و پنبه
آموزش ساخت یک توپ تزیینی
آموزش ساخت تل با بافت رنگارنگ برای مو ( ویژه فرزانگان )
ساخت یک صندلی یا میز زیبا و کاربردی از لاستیک خودرو !
آموزش ساخت جعبه به روش اوریگامی
چهار درس مهم از زندگی مورچه ها
آموزش ساخت آویزهای تزئینی کاغذیآمار بازدید


آمار بازديد :

» تعداد بازديدها:
» کاربر: Adminکلیه حقوق این پایگاه متعلق به پیش فر طبس است


Powered By blogfa.com Copyright © 2009 by pisfar1
Design By : wWw.pisfar.ir